Friday, 16/04/2021 - 14:27|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC HUYỆN TƯƠNG DƯƠNG
 • Giáo án điện tử Elearning (Lê Tú)
  | 358 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Giáo án điện tử Elearning (Lô Thảo)
  | 354 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Giáo án điện tử Elearning (Hàng Ánh)
  | 340 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Giáo án điện tử Elearning (Lô Hoan)
  | 328 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Giáo án điện tử Elearning (Xoan - Vũ)
  | 333 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Giáo án điện tử Elearning (Quỳnh - Hiền)
  | 283 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Giáo án điện tử Elearning (Võ Tuấn)
  | 289 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Giáo án điện tử Elearning (Sâm)
  | 303 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Giáo án điện tử Elearning (Kim Ngân)
  | 287 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Giáo án điện tử Elearning (Quốc Duy)
  | 284 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Giáo án điện tử Elearning (Tuấn)
  | 263 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Giáo án điện tử Elearning (Đặng Thu)
  | 271 lượt tải | 1 file đính kèm