Thứ hai, 06/07/2020 - 16:33|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC HUYỆN TƯƠNG DƯƠNG
 • ĐỀ, ĐÁP ÁN KSCLC MÔN NGỮ VĂN 8 - 2015-2016
  | 247 lượt tải | 1 file đính kèm
 • ĐỀ, ĐÁP ÁN KSCLC MÔN NGỮ VĂN 7 - 2015-2016
  | 214 lượt tải | 1 file đính kèm
 • ĐỀ, ĐÁP ÁN KSCLC MÔN NGỮ VĂN 6 - 2015-2016
  | 242 lượt tải | 1 file đính kèm
 • KẾT QUẢ THI VẬN DỤNG KIẾN THỨC LIÊN MÔN 2015-2016
  | 221 lượt tải | 3 file đính kèm
 • KẾT QUẢ HỌC SINH GIỎI LỚP 9 CẤP TỈNH 2015-2016
  | 246 lượt tải | 2 file đính kèm
 • Kết quả khảo sát chất lượng cao 2015-2016
  | 211 lượt tải | 1 file đính kèm
 • ĐỀ, ĐÁP ÁN KSCL CAO MÔN TOÁN 2015-2016
  | 215 lượt tải | 1 file đính kèm
 • ĐỀ, ĐÁP ÁN KSCL CAO MÔN VẬT LÝ 8 2015-2016
  | 249 lượt tải | 2 file đính kèm
 • Đề khảo sát môn toán khối 9, 2015-2016 (mk: td)
  | 224 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Khắc phục lỗi màn hình đen
  | 204 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Giáo án điện tử Elearning (Trần Lam)
  | 214 lượt tải | 1 file đính kèm