Thứ sáu, 16/04/2021 - 15:36|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC HUYỆN TƯƠNG DƯƠNG
 • ĐỀ, ĐÁP ÁN KSCLC MÔN NGỮ VĂN 8 - 2015-2016
  | 346 lượt tải | 1 file đính kèm
 • ĐỀ, ĐÁP ÁN KSCLC MÔN NGỮ VĂN 7 - 2015-2016
  | 320 lượt tải | 1 file đính kèm
 • ĐỀ, ĐÁP ÁN KSCLC MÔN NGỮ VĂN 6 - 2015-2016
  | 353 lượt tải | 1 file đính kèm
 • KẾT QUẢ THI VẬN DỤNG KIẾN THỨC LIÊN MÔN 2015-2016
  | 326 lượt tải | 3 file đính kèm
 • KẾT QUẢ HỌC SINH GIỎI LỚP 9 CẤP TỈNH 2015-2016
  | 356 lượt tải | 2 file đính kèm
 • Kết quả khảo sát chất lượng cao 2015-2016
  | 318 lượt tải | 1 file đính kèm
 • ĐỀ, ĐÁP ÁN KSCL CAO MÔN TOÁN 2015-2016
  | 323 lượt tải | 1 file đính kèm
 • ĐỀ, ĐÁP ÁN KSCL CAO MÔN VẬT LÝ 8 2015-2016
  | 350 lượt tải | 2 file đính kèm
 • Đề khảo sát môn toán khối 9, 2015-2016 (mk: td)
  | 327 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Khắc phục lỗi màn hình đen
  | 315 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Giáo án điện tử Elearning (Trần Lam)
  | 306 lượt tải | 1 file đính kèm