Thứ năm, 05/08/2021 - 02:30|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC HUYỆN TƯƠNG DƯƠNG
 • ĐỀ, ĐÁP ÁN KSCLC MÔN NGỮ VĂN 8 - 2015-2016
  | 383 lượt tải | 1 file đính kèm
 • ĐỀ, ĐÁP ÁN KSCLC MÔN NGỮ VĂN 7 - 2015-2016
  | 366 lượt tải | 1 file đính kèm
 • ĐỀ, ĐÁP ÁN KSCLC MÔN NGỮ VĂN 6 - 2015-2016
  | 401 lượt tải | 1 file đính kèm
 • KẾT QUẢ THI VẬN DỤNG KIẾN THỨC LIÊN MÔN 2015-2016
  | 367 lượt tải | 3 file đính kèm
 • KẾT QUẢ HỌC SINH GIỎI LỚP 9 CẤP TỈNH 2015-2016
  | 409 lượt tải | 2 file đính kèm
 • Kết quả khảo sát chất lượng cao 2015-2016
  | 364 lượt tải | 1 file đính kèm
 • ĐỀ, ĐÁP ÁN KSCL CAO MÔN TOÁN 2015-2016
  | 377 lượt tải | 1 file đính kèm
 • ĐỀ, ĐÁP ÁN KSCL CAO MÔN VẬT LÝ 8 2015-2016
  | 386 lượt tải | 2 file đính kèm
 • Đề khảo sát môn toán khối 9, 2015-2016 (mk: td)
  | 371 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Khắc phục lỗi màn hình đen
  | 374 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Giáo án điện tử Elearning (Trần Lam)
  | 357 lượt tải | 1 file đính kèm