Thứ tư, 12/05/2021 - 18:26|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC HUYỆN TƯƠNG DƯƠNG
 • ĐỀ, ĐÁP ÁN KSCLC MÔN NGỮ VĂN 8 - 2015-2016
  | 356 lượt tải | 1 file đính kèm
 • ĐỀ, ĐÁP ÁN KSCLC MÔN NGỮ VĂN 7 - 2015-2016
  | 332 lượt tải | 1 file đính kèm
 • ĐỀ, ĐÁP ÁN KSCLC MÔN NGỮ VĂN 6 - 2015-2016
  | 370 lượt tải | 1 file đính kèm
 • KẾT QUẢ THI VẬN DỤNG KIẾN THỨC LIÊN MÔN 2015-2016
  | 339 lượt tải | 3 file đính kèm
 • KẾT QUẢ HỌC SINH GIỎI LỚP 9 CẤP TỈNH 2015-2016
  | 381 lượt tải | 2 file đính kèm
 • Kết quả khảo sát chất lượng cao 2015-2016
  | 331 lượt tải | 1 file đính kèm
 • ĐỀ, ĐÁP ÁN KSCL CAO MÔN TOÁN 2015-2016
  | 347 lượt tải | 1 file đính kèm
 • ĐỀ, ĐÁP ÁN KSCL CAO MÔN VẬT LÝ 8 2015-2016
  | 359 lượt tải | 2 file đính kèm
 • Đề khảo sát môn toán khối 9, 2015-2016 (mk: td)
  | 347 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Khắc phục lỗi màn hình đen
  | 338 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Giáo án điện tử Elearning (Trần Lam)
  | 325 lượt tải | 1 file đính kèm